maanantai 22. toukokuuta 2017

Abitti-harjoituskoe sähkökursseille

Kevään viimeiselle opetuspäivälle osui sopivasti kaikkien sähkökurssien oppitunnit. Kaksi ryhmää oli väistyvän lopsin sähkökursseja FY6 ja kaksi ryhmää oli uuden lopsin sähkökursseja FY3. Tein kaikille ryhmille yhteisen harjoituskokeen, jolla kerrattiin kevyesti asioita ja vastaamisessa tarvittavia tekniikoita.

Aloitin kokeen laatimisen suunnittelemalla kokeen rakenteen. Suunnitelman tein vapaatunnilla kahvia juodessani millimetripaperille.


Tehtäviin tarvittavat kytkentäkaaviot piirsin Dia-vektorigrafiikkaohjelmalla. Poistin näkyvistä komponenttien liitoskohdat (Näytä -> Näytä liitoskohdat) ja sinisellä viivalla näkyvät sivunvaihdot (Tiedosto -> Diagram Properties). Tein kytkentäkaaviosta kuvatiedoston kuvakaappaustyökalulla.Kokeeseen tulevan videon otin puhelimellani. Laatu ei ollut kovin hyvä, mutta harjoituskokeeseen riittävä. Videosta leikkasin alun ja lopun sekä poistin äänet Movie Makerilla.Mittausdatan kirjoitin LibreOffice Calciin ja tallensin tiedoston ods-muodossa*. Aineistotehtävän aineiston latasin pdf-tiedostona Tukesin nettisivulta.
*[Open Document Format taulukkolaskenta (.ods) on yksi digitaalisessa ylioppilaskokeessa tiedostoina annettavan taulukkomuotoisen aineiston tallennusmuodoista Tiedote 30.3.2017.]

Tehtävät luonnostelin LibreOfficen tekstiasiakirjaan. Tässä vaiheessa ajatukseni harjoituskokeen rakenteesta selkiintyi ja suunnitelmaani tuli joitakin muutoksia.Kun kokeen tehtävät ja niihin liittyvät materiaalit olivat valmiina, aloin pohtia Abitti-kokeen laatimiseen käytettävää tekniikkaa.Abitti-kokeeseen voi liittää erilaisia tiedostoja pakkaamalla tiedostot attachments-nimiseen kansioon, joka liitetään oma.abitti.fi-palvelusta ladattuun transfer_-tiedostoon. Tästä tekniikasta kirjoitin bloggauksen helmikuussa. Tiedostot voi liittää kokeeseen myös liiteliimalla, jota kokeilin toukokuun alussa. Liiteliimalla attachments-kansioon tulee tiedosto index.html. Tätä tiedostoa muokkaamalla Abitti-kokeen aineisto-välilehden voi muokata html-koodilla haluamakseen. Sivua voi esikatsella selaimella offline-tilassa.

Tein oma.abitti.fi-palvelussa koepohjan, johon lisäsin luonnokseni mukaiset tehtävät. Monivalintatehtävissä oli liitteenä vain kuvia ja yksi video, eikä tehtävissä tarvittu mitään muotoiluja, joten kopioin tehtävät luonnoksesta tekstinä. Kuvat ja videon upotin tehtävään html-koodina. Aineistoja sisältävät tehtävät kopioin suoraan luonnoksesta, johon olin jo kirjoittanut kursivoinnit html-koodina. 

Kun koepohjani oli valmis, latasin kokeen omalle koneelleni.
Avasin liiteliima.sivuduuni.biz-sivun ja lisäsin kokeeseen aineistot. Kaksi tiedostoa merkitsin näytettäväksi tehtävän kohdalla ja muut jätin yhteiseksi kaikille tehtäville.

Purin liiteliimalla tekemäni tiedoston transfer.zip ja sen sisältämän liitekansion attachments. Avasin tiedoston index.html muistioon ja selaimeen.Muokkasin aineistosivun koodia, tallensin tiedoston ja päivitin sivun selaimessa. Tehtävään liitetyn aineiston sai avattua painamalla selaimessa tiedostolinkkiä. Aineistoa voi siis testata offline-tilassa.(!!!) Aineistosivu jäi tässä harjoituskokeessa varsin yksinkertaiseksi. Halusin opiskelijoilta käyttäjäkokemuksia aineistosivulla olevista tehtävistä ennen seuraavaa kehitysaskelta. En myöskään halunnut liikaa tehtäviä, koska kahdella ryhmällä oli vain 45 minuuttia pitkä oppitunti.Kokeissani on tehtäviin liittyvien aineistojen lisäksi ollut ohjeita tiedostoina ja videoina. Olen liittänyt ohjeet kokeeseen attachments-kansion alikansiona, jolloin tiedostot eivät näy aineistot-välilehdellä. Linkit aineistoihin olen kirjoittanut kokeen ohjeet kohtaan. Harjoituskokeeseen tein kaksi ohjevideota sisältävän html-sivun sekä kaavoja ja vakioita sisältävän LibreOfficen tekstitiedoston. Liiteliimalla tehty tiedosto transfer.zip sisälsi kajoamattoman kokeen JSON-tiedostona, mutta liitekansion attachments sisältö oli väärä. Kopioin liitekansioon muokatun tiedoston index.html ja kansion ohjeet.
Toin liitteet sisältävän tiedoston transfer.zip oma.abitti.fi-palveluun, jossa viimeistelin kokeen. Muokkasin kokeen ohjetta lisäämällä linkin html-sivulle ohjevideot ja LibreOfficen tekstitiedostoon.Kevään viimeisen opetuspäivän kunniaksi olin hyvissä ajoin koululla. Käynnistin työtilassamme olevan palvelimen ja varapalvelimen. Koneet olivat nopeasti käynnissä ja koe valmiina aloitettavaksi. Käynnistin luokkaan yhden kannettavan valvojan koneeksi ja yhden kannettavan opiskelijakoneeksi. Opiskelijakoneen liitin datatykkiin, jotta voin tarvittaessa näyttää vastamisessa tarvittavia tekniikoita. Aamukahdeksan jälkeen ensimmäiset opiskelijat käynnistivät omat koneensa Abitti-tikulta ja liittyivät luokan langattomaan koeverkkoon. Kaikki meni sujuvasti ja ruutiininomaisesti. Vastaaminen uudella editorilla aiheutti runsaasti hyvää mieltä. Uusi tekniikka oli helppokäyttöistä ja heti hallussa. Jonkin verran ihmeteltiin kuvakappauksia, jotka eivät liittyneet vastaukseen. Ongelma poistui selainsivun päivittämisellä. 

Harjoituskokeessa testaamani tekniikka, jossa tehtävät ovat myös aineistosivulla, ei vakuuttanut opiskelijoita, jotka ovat tottuneet scrollaamaan tehtävän ja vastauksen välillä. Saamani palautteen mukaan tehtävän näkeminen kirjoitettavan vastauksen rinnalla koettiin myös hyödylliseksi. Aineistosivusta teen kurssikokeessa monipuolisemman. Harjoituskokeeseen ei ollut nyt varaa laittaa hienompia tehtäviä, koska koeviikolla pitää riittää tehtäviä neljälle ryhmälle. 


torstai 18. toukokuuta 2017

Kokeilussa Abitti-kokeen muokkaaminen muistiolla

Kokeilin Abitti-kokeen muokkaamista muistiolla. Tein ensin oma.abitti.fi-palvelussa koepohjan, jonka latasin omalle koneelleni.Purin koneelleni ladatun kansion ja avasin muistiolla JSON-tiedoston exam-content.

Muistioon avattu koodi ei ole helposti hahmotettavissa, joten kopioin koodin nettisivulle https://jsonlint.com (Vinkin tähän löysin Facebookin Tietokoneet yo-kirjoituksissa -ryhmän keskustelusta.) Koodi järjestyi nätiksi, kun painoi nappia Validate JSON.Kopioin koodin selaimesta ja liitin muistioon. Abitti-koe näytti muistiossa kauniilta ja selkeältä. Kopioin yhden tehtävän ja muokkasin kokeen tehtävänumeroita.Tallensin muokatun JSON-tiedoston ja pakkasin sen. Annoin nimeksi transfer_Muistiotesti_muokattu.
Toin muistiossa muokatun kokeen oma.abitti.fi-palveluun. Ensimmäinen yritys ei onnistunut, koska olin tallentanut koodin väärällä merkistökoodauksella. Pientä viilausta jäi skändien suhteen, mutta sain muistiolla muokkaamani kokeen onnistuneesti Abittiin, jossa tein vielä pari korjausta.

maanantai 8. toukokuuta 2017

Kokeilussa Abitti-kokeen liitetiedostojen lisääminen liiteliimalla

Kokeilin testikäytössä olevaa liiteliimaa Abitti™-kokeen liitetiedostojen lisäämiseen. Laadin ensin oma.abitti.fi-palvelussa liitteettömän kokeen, jossa oli kolme tehtäväaihiota.

Kokeen liitetiedostoina olivat video (webm), LibreOffice laskentataulukko (ods) ja esitysdiat (odp). Videon latasin Wikimedia Commons sivulta. LibreOffice laskentataulukon tein Logger Pro:n cmbl-tiedostosta, jossa oli lämpötila-anturilla mitattu mittausdata. Esitysdiat latasin ppt-muodossa energiateollisuus.fi sivulta ja tallensin LibreOfficessa odp-tiedostoksi.Latasin oma.abitti.fi-palvelusta liitteettömän kokeen transfer-tiedoston omalle koneelleni. Avasin liiteliima.sivuduuni.biz- sivun ja lisäsin transfer-tiedoston ohjeen mukaan. Lisäsin myös kolme liitetiedostoani. (Kämmäsin ensin, kun en tajunnut valita kaikkia tiedostoja kerralla.) Merkitsin liitteet ohjeen mukaan näytettäväksi vain tietyssä tehtävässä. Aineistosivun esikatselusta näkyi tehtävät ja niihin liitettyjen aineistojen tiedostonimet.Latasin liitetiedostot sisältävän transfer-tiedoston omalle koneelleni. Tiedoston nimeksi tuli lyhyesti transfer.zip, joten se löytyi helposti lukuisten koneelleni ladattujen transfer_-alkuisten tiedostojen joukosta. Latauksen valmistuttua ilmestyi teksti Tallenna valmis tiedosto!, jonka merkitystä en ymmärtänyt ja jätin siksi huomiotta.Toin liiteliimalla tehdyn kokeen (transfer.zip) oma.abitti.fi-palveluun. Hetken odottamisen jälkeen ilmestyi liitteellinen koe näkyviin. Vaikuttuneena liiteliiman toimivuudesta menin Twitteriin kommentoimaan ja sain vinkin, jonka seurauksena... no liiteliimalla attachments-kansioon tulee liitteiden esityssivun tiedosto index.html ja sehän tarkoittaa vapaata temmellyskenttää koodaajalle :D


maanantai 20. helmikuuta 2017

Miltä voisi näyttää hyvä sähköinen fysiikan vastaus?

Sähköisestä fysiikan ylioppilaskokeesta annetun tiedotteen mukaan vastaus on kirjoitettava fysiikan luonteen mukaista esitystapaa käyttäen. Vastauksen on oltava loogisesti etenevä ja yhtenäinen kokonaisuus. Sähköisessä fysiikan ylioppilaskokeessa tarvitaan vastaavaa osaamista kuin paperikokeessa.

Uutena asiana sähköiseen fysiikan ylioppilaskokeeseen tulee suuresymbolien ja yksiköiden erottaminen toisistaan. Suuresymbolit kirjoitetaan kursiivilla ja yksiköitä ei kursivoida. Laskennallisissa tehtävissä suureiden arvojen sijoituksia ei tarvitse kirjoittaa näkyviin, jos vastauksessa on selkeästi esitetty, mitä lukuarvoa ja yksikköä kullekin suuresymbolille käytetään. Muuten laskennallisten tehtävien ratkaisut noudattelevat tuttuja periaatteita. Ratkaisusta on käytävä ilmi sovelletut lait ja periaatteet. Suureyhtälöt ratkaistaan kysytyn suureen suhteen.

Abitti-kurssikoejärjestelmässä ei ole vielä selainkäyttöistä kaavaeditoria, joten kokeilin ratkaisun kirjoittamista Peda.net-oppimisympäristössä. Tehtävänä on kevään 2014 fysiikan ylioppilaskokeen tehtävä 5.

Kirjoitin ratkaisuuni kaavat selaimessa LaTeX-koodina. Kaavat näyttävät selainvastauksessa kauniilta MathJaxilla. Piirsin kuvat LibreOffice Draw:lla ja lisäsin piirroksista tekemäni kuvatiedostot vastaukseen. (Peda.netiin ei uppoa svg.) Fysiikan sähköisen ylioppilaskokeen tiedotteessa todetaan, että kokelas voi liittää vastaukseensa kuvia, joihin vastauksessa on viitattava. Tein kaksi ratkaisua, joista ensimmäisessä kuvat on upotettu vastaukseen ja toisessa kuvat on lisätty kuvaliitteinä.

Kuvat upotettuna ratkaisuun


Esimerkki liittenä olevasta kuvasta

Fysiikan ylioppilaskokeen laskennallisissa tehtävissä työläitä vaiheita voi nopeuttaa käyttämällä CAS-ohjelmaa. Tämä ei mielestäni tarkoita sitä, että kaikki fysiikan tehtävät olisi ratkaistava symbolisen laskinohjelmiston avustuksella. Kevään 2014 tehtävän 5 a-kohta ratkesi vektorilaskennan perusteilla ja peruskoulumatematiikalla. Peruslaskinta käytin kulman tangentin laskemiseen.

Tehtävän b-kohdan ratkaisussa otin käyttöön wxMaximan. Sain osan ratkaisusta sujumaan mielestäni hyvin CAS-ohjelmiston avulla, mutta ohjelmiston käyttö ei tuntunut kaikissa kohdissa järkevältä. Tekemiini ratkaisuihin voi tutustua tarkemmin Peda.net-sivullani.


maanantai 6. helmikuuta 2017

Liitteitä Abitti-kokeeseen

Abitti-kokeeseen voi lisätä erityyppisiä materiaaleja kätevästi liitekansiolla. Kokeen liitteet voivat olla esimerkiksi valokuvia, piirroskuvia, videoita, LibreOffice-tiedostoja, pdf-tiedostoja tai html-tiedostoja. Liitetiedostot pakataan zip-tiedostoksi, jonka nimeksi annetaan attachments. Liitteet sisältävä attachments-tiedosto siirretään oma.abitti.fi-palvelusta ladattuun transfer-alkuiseen zip-tiedostoon, jossa on ainakin yhden tehtävän sisältävä koe. Attachments-tiedoston sisältävä transfer-alkuinen zip-tiedosto tuodaan oma.abittiin, jossa koetta voi muokata.


Abitti-kokeessa liitteet näkyvät opiskelijoille Aineisto-välilehdellä. Tekemissäni kokeissa olen linkittänyt liitteet tehtäviin käyttämällä html-koodia. Koodin käyttö Abitti-kokeen muokkaamisessa ei ole mitään rakettitiedettä. Kahden koodirivin opettelemisella pääsee jo varsin pitkälle. Tärkeä tieto koetta muokattaessa on liitteiden tiedostopolku, joka on muotoa ./attachments/tiedostonnimi.tiedostontyyppi.

Kuvat upotan tehtäviin html-koodin img-elementillä. Koodissa kerrotaan src-määritteellä kuvan lähde ja alt-määritteellä kuvan tekstivaihtoehto.


Liitteenä olevat kuvat eivät näy koetta tehdessä kokeen esikatselussa. Kuvan paikalla näkyy alt-määritteellä annettu teksti, josta voi tarkistaa viittaavansa oikeaan tiedostoon.Aineistoissa oleviin tiedostoihin teen linkit html-koodin a-elementillä, jossa tiedoston lähde ilmoitetaan href-määritteellä. Tällä menetelmällä voi tehdä linkkejä erityyppisiin tiedostoihin.Abitti-kokeessa linkin painaminen avaa ikkunan, jossa tarjotaan oletusohjelmaa tiedoston avaamiseen. Kokeen tekijä voi valita ikkunassa myös tiedoston tallentamisen.Pdf- ja html-tiedostot avautuvat Abitti-kokeessa linkistä painamalla samaan selainikkunaan, jossa koe on. Tästä voi aiheutua kokeen tekijälle hämmennystä tehtävien ja selaimessa kirjoitettujen vastausten kadotessa näkyvistä. Käytän pdf- ja html-tiedostoille määritettä target="_blank", jolla tiedostot avautuvat uuteen välilehteen.Tiedostoja voi myös upottaa tehtäviin. Olen käyttänyt menetelmää html-sivuna oleville simulaatioille. Tiedoston upotuksen teen iframe-elementillä. Tiedoston lähde kerrotaan koodissa src-määritteellä. Width- ja height-määritteillä annetaan upotuksen leveys ja korkeus pikseleinä.Videot upotan tehtäviin video-elementillä, jossa src-määritteellä kerrotaan videon lähde. Videon leveys ja korkeus asetetaan pikseleinä width- ja height-määritteillä. Jos videon koko ei vastaa annettuja arvoja, selain skaalaa videon siten, että mittasuhteet säilyvät. Video-elementissä ei ole oletuksena käyttöön tarvittavia painikkeita. Selaimen ohjaimet saadaan käyttöön controls-määritteellä.